تبلیغات
وبلاگ کانون فرهنگی شهید مکتبی محمدآباد گرگان
آمار حیاتی روستا در سال 90
طبق آمار خانه بهداشت در سال 90 جمعیت روستای محمدآباد 2267 نفر كه از این تعداد 1179 نفر مرد و 1088 نفر زن هستند. تعداد خانوار روستا 634 خانوار است. در سال نود  23 پسر  و 33 دختر متولد شدند و تعداد 8 نفر مرد و 6 نفر زن از دنیا رفته اند. همچنین 8 خانواده از روستا مهاجرت كرده اند و تعداد 12 خانوار وارد روستا شده اند.

ادامـه مـطـلـب

لینك | نوشته شده در چهارشنبه 2 فروردین 1391ساعت <-PostTime-> توسط مسئول کانون |